Actievoorwaarden

Actievoorwaarden


Facebook en Instagram actie: win tickets voor Libéma Open


Op dit promotioneel kansspel van JOI Gaming Ltd. (adres Tower SIXTY3, level 8, Tower Road 63, Sliema, SLM1609 in Malta) zijn deze algemene actievoorwaarden van toepassing. Door deel te nemen aan deze actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met – en kennis te hebben genomen van – de actievoorwaarden. De actievoorwaarden zijn te raadplegen op de website www.jacks.nl/actievoorwaarden-libema-tickets. Deelname geschiedt op eigen risico. JOI Gaming Ltd. handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. JOI Gaming Ltd. is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen of voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden te wijzigen, dan wel de actie te staken.
 
 • De actieperiode loopt van 8 juni t/m 10 juni 2022, 12:00 uur.
 • 1 deelname per persoon.
 • Deelname vanaf 24 jaar.
 • Zo doe je mee:
   1. Like de Facebook pagina of volg het Instagram account van Jack's Casino & Sports
   2. Like de post met de Libéma Open tickets winactie 
   3. Laat in de comments weten wie jij wilt meenemen.
 • Op vrijdag 10 juni 2022 worden er 10 prijswinnaars geloot. Elke winnaar ontvangt 2 tickets voor Libéma Open op zondag 12 juni 2022.
 • De prijswinnaars ontvangen persoonlijk bericht.
 • Er kan niet gecorrespondeerd worden over de uitslag.

 

Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en handelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het actuele privacybeleid van Jack’s Casino & Sports kan online worden geraadpleegd op https://jacks.nl/privacyverklaring.

Bij deelname erkent de deelnemer op de hoogte te zijn van de verwerking van persoonsgegevens ter uitvoering van de actie en de uitreiking van de prijs en gaat akkoord met het privacybeleid van Jack’s Casino & Sports.