Actievoorwaarden


3-Darts challenge


Op dit promotioneel kansspel van JOI Gaming Ltd. (adres Tower SIXTY3, level 8, Tower Road 63, Sliema, SLM1609 in Malta) zijn deze algemene actievoorwaarden van toepassing. Door deel te nemen aan deze actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met – en kennis te hebben genomen van – de actievoorwaarden.  Deelname geschiedt op eigen risico. JOI Gaming Ltd. handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. JOI Gaming Ltd. is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen of voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden te wijzigen, dan wel de actie te staken.

 

 • De actieperiode loopt van vrijdag 16 september 2022 t/m zondag 18 september 2022
 • De 3-Darts challenge vindt plaats tijdens Jack’s World Series of Darts in AFAS Live Amsterdam
 • Deelname vanaf 18 jaar
 • 1 Deelname per persoon
 • De actie werkt als volgt:
  1. Deelnemer gooit 3 dartpijlen en telt de gegooide punten bij elkaar op
  2. Deelnemer vult zijn of haar e-mailadres is
  3. Het puntenaantal wordt ingevuld
  4. De deelnemer geeft akkoord voor het ontvangen van 1 e-mail van Jack’s Casino & Sports
 • Na afloop van de Jack’s World Series of Darts Finals worden de winnaars geloot
 • De winnaars ontvangen per e-mail bericht
 • Er kan niet gecorrespondeerd worden over de prijs

 

Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en handelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het actuele privacybeleid van Jack’s Casino & Sports kan online worden geraadpleegd op https://jacks.nl/privacyverklaring.

Bij deelname erkent de deelnemer op de hoogte te zijn van de verwerking van persoonsgegevens ter uitvoering van de actie en de uitreiking van de prijs en gaat akkoord met het privacybeleid van Jack’s Casino & Sports.