Actievoorwaarden

 
 

Op dit promotioneel kansspel van JOI Gaming Ltd. (adres Tower SIXTY3, level 8, Tower Road 63, Sliema, SLM1609 in Malta) zijn deze algemene actievoorwaarden van toepassing. Door deel te nemen aan deze actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met – en kennis te hebben genomen van – de actievoorwaarden. Deelname geschiedt op eigen risico. JOI Gaming Ltd. handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. JOI Gaming Ltd. is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen of voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden te wijzigen, dan wel de actie te staken.

 

  • Actieperiode: 12 oktober t/m 19 oktober 2022.
  • 1 deelname per persoon.
  • Deelname vanaf 24 jaar.
  • Met deze actie geven we bokshandschoenen weg. Vul het formulier in om kans te maken. De verschillende paren zijn allemaal gesigneerd. Er worden max. 4 prijswinnaars geloot. De verschillende paren zullen vervolgens random verdeeld worden onder de winnaars.
  • De prijswinnaars worden via e-mail op de hoogte gesteld.
  • De bokshandschoenen worden vervolgens per post opgestuurd. Jouw adresgegevens worden enkel voor dit doeleinde gebruikt.
  • Gewonnen zijn niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geldprijzen.
  • Er kan niet gecorrespondeerd worden over de uitslag.

 

Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en handelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het actuele privacybeleid van Jack’s Casino & Sports kan online worden geraadpleegd op https://jacks.nl/privacyverklaring.
Bij deelname erkent de deelnemer op de hoogte te zijn van de verwerking van persoonsgegevens ter uitvoering van de actie en de uitreiking van de prijs en gaat akkoord met het privacybeleid van Jack’s Casino & Sports.