De klachtenregeling

JOI Gaming Ltd doet zijn uiterste best om een uitstekende service te bieden. Mocht het toch voorkomen dat je als speler een probleem hebt en er in eerste instantie niet uitkomt met de klantenservice, dan bieden we je de mogelijkheid om kosteloos een klacht in te dienen. Je kunt in dat geval een e-mail sturen naar de klantenservice op [email protected] met in het onderwerp ‘Klacht E-MAILADRES’. De ontvangst van de klacht zal binnen 72 uur bevestigd worden. Indien we de klacht niet in behandeling nemen, word je binnen 7 dagen op de hoogte gesteld. De klacht zal zo snel mogelijk behandeld worden en zal uiterlijk binnen 8 weken in zijn geheel afgehandeld zijn.

 

De klacht moet voorzien zijn van je e-mailadres, naam en geboortedatum. Het probleem dat leidt tot de klacht moet je duidelijk omschrijven. Je kunt eventueel ter verduidelijking screenshots en/of andere bewijzen toevoegen.

 

Mocht je aanspraak willen maken op een transactie, dan moet je deze binnen 6 maanden na het (moeten) doen van de transactie indienen. Een aanspraak na 6 maanden nemen we niet meer in behandeling. Zodra we de aanspraak hebben ontvangen zullen we de betwiste transactie onderzoeken en je op de hoogte stellen van de uitkomst hiervan. Onze beslissing is definitief.

 

Wij zijn niet verplicht om een klacht te behandelen die betrekking heeft op een gedraging of probleem waarover de speler eerder een klacht heeft ingediend en die reeds is afgehandeld. Wij stellen de speler in dit geval hiervan binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht op de hoogte. Er is geen sprake van een herhaalde klacht indien nieuwe feiten en omstandigheden worden aangedragen. Mochten we om een andere reden een klacht niet in behandeling nemen, dan word je hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

 

Elk geschil dat voortvloeit uit je gebruik van de website zal worden beslecht door de rechtbank in Nederland en je stemt er hierbij mee in je te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van een dergelijke rechtbank.