Spelvoorwaarden JACKS POT


1. Algemene bepalingen van de Actie
 

1.1          JACKS POT is een actie dat bestaat uit twee verschillende speltypen, namelijk JACKS POT CLASSIC en JACKS POT PICK 6 (hierna gezamenlijk genoemd: de Actie).

 

1.2          1.2 De Actie wordt georganiseerd door JOI Gaming Ltd. (Tower SIXTY3, level 8, Tower Road 63, Sliema, SLM1609 in Malta).

 

1.3          Op de Actie zijn naast de Algemene voorwaarden ook onderstaande specifieke voorwaarden van toepassing (hierna te noemen: de Spelvoorwaarden). Ingeval van strijdigheid tussen de bepalingen in de Algemene voorwaarden en de bepalingen van de Spelvoorwaarden hebben de bepalingen van de Spelvoorwaarden voorrang.

 

 

2. Deelname aan de Actie
 

2.1          Deelname aan de Actie is mogelijk door registratie op https://www.jacks.nl. Spelers die in aanmerking komen voor deelname kunnen zich op https://www.jacks.nl/promoties naar de betreffende promotiepagina navigeren en met de Actie meedoen. Door registratie verklaren spelers de Spelvoorwaarden te hebben gelezen en daarmee akkoord te gaan 

 

2.2          Om in aanmerking te komen voor deelname aan de Actie moeten spelers: 

2.2.1          Een geverifieerde en actieve spelersaccount hebben op https://www.jacks.nl (hierna te noemen: de Website);  

2.2.2          Woonachtig in Nederland zijn. 

2.2.3          24 jaar of ouder zijn;  

2.2.4          Op moment van registratie aan de Actie niet zichzelf hebben uitgesloten van deelname aan kansspelen op de Website, hetzij via de door ons aangeboden ‘’Time Out’’ tool, hetzij via inschrijving in het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS);  

2.2.5          Niet hun persoonlijk ingestelde limieten/grenzen overschrijden; en 

2.2.6          Niet onderhevig zijn geweest aan een door ons opgelegde interventiemaatregel in het kader van het (vertoonde) speelgedrag. 

 

2.3          Deelname aan de Actie is gratis. 

 

2.4          Deelname aan de Actie is beperkt tot één persoon per huishouden/adres. 

 

2.5          Deelnemers die de Actie op de betreffende promotiepagina hebben geclaimd, kunnen te alle tijden hun deelname annuleren door contact op te nemen met onze klantenservice. Deelnemers die hun deelname aan de Actie annuleren, doen daarmee afstand van enige prijs en worden bij de prijsbepaling dan ook buiten beschouwing gelaten.  

 

 

3. Opzet van de Actie
 

3.1          De Actie heeft twee verschillende speltypen, namelijk JACKS POT CLASSIC en JACKS POT PICK 6 (hierna te noemen: de Spellen in meervoud of het Spel in enkelvoud). Wij behouden het recht voor om naar eigen inzicht te bepalen welk Spel op welke dag wordt aangeboden.

 

3.2          Deelnemers kunnen met de Spellen dagelijkse prijzen winnen. Elk Spel heeft een eigen uitbetalingstabel.

 

 

JACKS POT CLASSIC
 

3.4          Deelnemers dienen bij deelname aan het spel JACKS POT CLASSIC acht (8) vragen te beantwoorden die betrekking hebben op sportweddenschap(pen) die op de Website worden aangeboden (bijv.: hoeveel doelpunten worden er gemaakt tijdens de wedstrijd Ajax – Feyenoord).

 

3.5          Deelnemers komen enkel in aanmerking voor een prijs en/of punten indien zij voor aanvang van de betreffende sportwedstrijd(en) alle acht (8) vragen hebben ingediend via het spelbevestigingsscherm. Dit betekent dat als één van de betreffende sportwedstrijden is begonnen, de deelnemer niet meer kan deelnemen aan JACKS POT CLASSIC op die specifieke dag tijdens de Actie.

 

3.6          Bij deelname aan JACKS POT CLASSIC maakt de deelnemer kans op één van de volgende prijzen:

                8 van de 8 vragen op een dag juist: € 25.000,-

                7 van de 8 vragen op een dag juist: € 1.000,-

                6 van de 8 vragen op een dag juist: € 100,- free bet

                5 van de 8 vragen op een dag juist: € 50,- free bet

                4 van de 8 vragen op een dag juist: 50% profit boost; max inzet € 50,-; max extra winst € 50,-.

                3 van de 8 vragen op een dag juist: 10 free spins te gebruiken op Retro Tapes, Wild Swarm of Mad Cars.

 

3.7          Deelnemers ontvangen geen prijs als zij twee of minder vragen juist hebben beantwoord.

 

3.8          Gewonnen prijzen kunnen onderhevig zijn aan additionele voorwaarden die voor aanvaarding van de betreffende prijs aan de deelnemer op een begrijpelijke wijze kenbaar worden gemaakt.

 

3.9          Gewonnen prijzen worden toegevoegd aan de spelersaccount van de betreffende deelnemer en zijn niet overdraagbaar.

 

3.10          De geldprijzen van €25.000 en €1.000 betreffen een gedeelde prijs die wordt verdeeld onder alle deelnemers die alle 8 of 7 uitslagen correct hebben voorspeld. De deelnemer (of deelnemers) die recht heeft (hebben) op (een gedeelte van) de geldprijs worden per e-mail of per telefoon op de hoogte gebracht. Het is de verantwoordelijkheid van deelnemers om er voor te zorgen dat de contactgegevens zoals opgenomen in het spelersaccount up-to-date zijn. Overige prijzen die zijn gewonnen op maandag t/m donderdag worden de volgende dag toegekend en zijn 3 dagen lang te claimen in de bonussectie. Gewonnen prijzen in de JACKS POT CLASSIC van vrijdag, zaterdag & zondag worden op maandag toegekend en zijn ook 3 dagen lang te claimen in de bonussectie. Let op: soms kan het verifieren van resultaten iets langer duren en worden gewonnen prijzen later toegekend.

 

 

JACKS POT PICK 6
 

3.11          Deelnemers dienen bij deelname aan het spel JACKS POT PICK 6 hun voorspelling te geven op de correcte uitslag/uitkomst van zes (6) verschillende sportwedstrijden. Het gaat hier om het voorspellen van de exacte eindstand (doelpunten thuisspelende teams – doelpunten uitspelende team) van de betreffende wedstrijd na reguliere speeltijd. Eventuele verlengingen worden buiten beschouwing gelaten.

 

3.12          Deelnemers komen enkel in aanmerking voor een prijs en/of punten indien zij voor aanvang van de betreffende sportwedstrijd(en) alle zes (6) voorspellingen hebben ingediend via het spelbevestigingsscherm. Dit betekent dat als één van de betreffende sportwedstrijden is begonnen, de deelnemer niet meer kan deelnemen aan JACKS POT PICK 6 op die specifieke dag tijdens de Actie.

 

3.13          Bij deelname aan JACKS POT PICK 6 maakt de deelnemer kans op één van de volgende prijzen:

                6 van de 6 uitslagen op een dag juist: € 25.000,- (gedeelde prijs)

                5 van de 6 uitslagen op een dag juist: € 100,- free bet

                4 van de 6 uitslagen op een dag juist: € 50,- free bet

                3 van de 6 uitslagen op een dag juist: 10 free spins te gebruiken op Retro Tapes, Wild Swarm of Mad Cars.

 

3.14          Deelnemers ontvangen geen prijs als zij twee of minder vragen juist hebben beantwoord.

 

3.15          Gewonnen prijzen kunnen onderhevig zijn aan additionele voorwaarden die voor aanvaarding van de betreffende prijs aan de deelnemer op een begrijpelijke wijze kenbaar worden gemaakt.

 

3.16          Gewonnen prijzen worden toegevoegd aan de spelersaccount van de betreffende deelnemer en zijn niet overdraagbaar.

 

3.17          De geldprijs van €25.000 betreft een gedeelde prijs die wordt verdeeld onder alle deelnemers die alle 6 uitslagen correct hebben voorspeld. De deelnemer (of deelnemers) die recht heeft (hebben) op (een gedeelte van) de geldprijs worden per e-mail of per telefoon op de hoogte gebracht. Het is de verantwoordelijkheid van deelnemers om er voor te zorgen dat de contactgegevens zoals opgenomen in het spelersaccount up-to-date zijn. Overige prijzen die zijn gewonnen op maandag t/m donderdag worden de volgende dag toegekend en zijn 3 dagen lang te claimen in de bonussectie. Gewonnen prijzen in de JACKS POT PICK 6 van vrijdag, zaterdag & zondag worden op maandag toegekend en zijn ook 3 dagen lang te claimen in de bonussectie.

 

 

4. Overige bepalingen van de Actie
 

4.1          Indien één of meerdere sportevenementen/wedstrijden die onderdeel uitmaken van het Spel wordt uitgesteld, gestaakt of geannuleerd om wat voor reden dan ook, dan zal het betreffende Spel op die dag komen te vervallen als dat evenement/wedstrijd niet binnen twee weken wordt uitgespeeld.

 

4.2          Via het spel, op de promotiepagina, zijn de uitkomsten te raadplegen van de Spellen waaraan is deelgenomen.

 

4.3          Over de juistheid van antwoorden op de vragen in JACKS POT CLASSIC, de exacte eindstanden van sportwedstrijden in JACKS POT PICK 6 wordt niet gecorrespondeerd.

 

4.4          Mocht om wat voor reden, waaronder begrepen een fout in het systeem, onterecht een antwoord dan wel voorspelling van de eindstand goed zijn gerekend terwijl dat feitelijk niet het geval is, dan behouden wij ons het recht voor om eventuele uitgekeerde (geld)prijzen terug te vorderen.

 

4.5          Wij behouden het recht voor om de Spelvoorwaarden eenzijdig aan te passen, alsook om de Actie en/of bepaalde Spellen zonder opgaaf van reden aan te passen, op te schorten of te verwijderen.