Spelvoorwaarden JACKS POT


1. Algemene bepalingen van de Actie
 

1.1          JACKS POT is een actie dat bestaat uit drie verschillende speltypen, namelijk JACKS POT CLASSIC, JACKS POT PICK 6 en ROAD TO ZANDVOORT (hierna gezamenlijk genoemd: de Actie).

 

1.2          1.2 De Actie wordt georganiseerd door JOI Gaming Ltd. (Tower SIXTY3, level 8, Tower Road 63, Sliema, SLM1609 in Malta).

 

1.3          Op de Actie zijn naast de Algemene voorwaarden ook onderstaande specifieke voorwaarden van toepassing (hierna te noemen: de Spelvoorwaarden). Ingeval van strijdigheid tussen de bepalingen in de Algemene voorwaarden en de bepalingen van de Spelvoorwaarden hebben de bepalingen van de Spelvoorwaarden voorrang.

 

 

2. Deelname aan de Actie
 

2.1          Deelname aan de Actie is mogelijk door registratie op https://www.jacks.nl. Spelers die in aanmerking komen voor deelname kunnen zich op https://www.jacks.nl/promoties naar de betreffende promotiepagina navigeren en met de Actie meedoen. Door registratie verklaren spelers de Spelvoorwaarden te hebben gelezen en daarmee akkoord te gaan 

 

2.2          Om in aanmerking te komen voor deelname aan de Actie moeten spelers: 

2.2.1          Een geverifieerde en actieve spelersaccount hebben op https://www.jacks.nl (hierna te noemen: de Website);  

2.2.2          Woonachtig in Nederland zijn. 

2.2.3          24 jaar of ouder zijn;  

2.2.4          Op moment van registratie aan de Actie niet zichzelf hebben uitgesloten van deelname aan kansspelen op de Website, hetzij via de door ons aangeboden ‘’Time Out’’ tool, hetzij via inschrijving in het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS);  

2.2.5          Niet hun persoonlijk ingestelde limieten/grenzen overschrijden; en 

2.2.6          Niet onderhevig zijn geweest aan een door ons opgelegde interventiemaatregel in het kader van het (vertoonde) speelgedrag. 

 

2.3          Deelname aan de Actie is gratis. 

 

2.4          Deelname aan de Actie is beperkt tot één persoon per huishouden/adres. 

 

2.5          Deelnemers die de Actie op de betreffende promotiepagina hebben geclaimd, kunnen te alle tijden hun deelname annuleren door contact op te nemen met onze klantenservice. Deelnemers die hun deelname aan de Actie annuleren, doen daarmee afstand van enige prijs en worden bij de prijsbepaling dan ook buiten beschouwing gelaten.  

 

 

3. Opzet van de Actie
 

3.1          De Actie heeft drie verschillende speltypen, namelijk JACKS POT CLASSIC, JACKS POT PICK 6 en ROAD TO ZANDVOORT (hierna te noemen: de Spellen in meervoud of het Spel in enkelvoud). Wij behouden het recht voor om naar eigen inzicht te bepalen welk Spel op welke dag wordt aangeboden.

 

3.2          Deelnemers kunnen met de Spellen dagelijkse prijzen winnen. Elk Spel heeft een eigen uitbetalingstabel.

 

 

JACKS POT CLASSIC
 

3.4          Deelnemers dienen bij deelname aan het spel JACKS POT CLASSIC acht (8) vragen te beantwoorden die betrekking hebben op sportweddenschap(pen) die op de Website worden aangeboden (bijv.: hoeveel doelpunten worden er gemaakt tijdens de wedstrijd Ajax – Feyenoord).

 

3.5          Deelnemers komen enkel in aanmerking voor een prijs en/of punten indien zij voor aanvang van de betreffende sportwedstrijd(en) alle acht (8) vragen hebben ingediend via het spelbevestigingsscherm. Dit betekent dat als één van de betreffende sportwedstrijden is begonnen, de deelnemer niet meer kan deelnemen aan JACKS POT CLASSIC op die specifieke dag tijdens de Actie.

 

3.6          Bij deelname aan JACKS POT CLASSIC maakt de deelnemer kans op één van de volgende prijzen:

                8 van de 8 vragen op een dag juist: € 25.000,-

                7 van de 8 vragen op een dag juist: € 1.000,-

                6 van de 8 vragen op een dag juist: € 20,- free bet*

                5 van de 8 vragen op een dag juist: € 10,- free bet*

                4 van de 8 vragen op een dag juist: 25% profit boost; max inzet € 20,-; max extra winst € 50,-.*

                3 van de 8 vragen op een dag juist: 10 free spins te gebruiken op Codex of Fortune, Crab Trap of Disco Danny.

*prijzen zijn gewijzigd per speelronde van zondag 2 juni 2024. Tot en met 1 juni 2024 waren de prijzen:

                6 van de 8 vragen op een dag juist: € 100,- free bet*

                5 van de 8 vragen op een dag juist: € 50,- free bet*

                4 van de 8 vragen op een dag juist: 55% profit boost; max inzet € 50,-; max extra winst € 50,-.*

3.7          Deelnemers ontvangen geen prijs als zij twee of minder vragen juist hebben beantwoord.

 

3.8          Gewonnen prijzen kunnen onderhevig zijn aan additionele voorwaarden die voor aanvaarding van de betreffende prijs aan de deelnemer op een begrijpelijke wijze kenbaar worden gemaakt.

 

3.9          Gewonnen prijzen worden toegevoegd aan de spelersaccount van de betreffende deelnemer en zijn niet overdraagbaar.

 

3.10          De geldprijzen van €25.000 en €1.000 betreffen een gedeelde prijs die wordt verdeeld onder alle deelnemers die alle 8 of 7 uitslagen correct hebben voorspeld. De deelnemer (of deelnemers) die recht heeft (hebben) op (een gedeelte van) de geldprijs worden per e-mail of per telefoon op de hoogte gebracht. Het is de verantwoordelijkheid van deelnemers om er voor te zorgen dat de contactgegevens zoals opgenomen in het spelersaccount up-to-date zijn. Overige prijzen die zijn gewonnen op maandag t/m donderdag worden de volgende dag toegekend en zijn 3 dagen lang te claimen in de bonussectie. Gewonnen prijzen in de JACKS POT CLASSIC van vrijdag, zaterdag & zondag worden op maandag toegekend en zijn ook 3 dagen lang te claimen in de bonussectie. Let op: soms kan het verifieren van resultaten iets langer duren en worden gewonnen prijzen later toegekend.

 

 

JACKS POT PICK 6
 

3.11          Deelnemers dienen bij deelname aan het spel JACKS POT PICK 6 hun voorspelling te geven op de correcte uitslag/uitkomst van zes (6) verschillende sportwedstrijden. Het gaat hier om het voorspellen van de exacte eindstand (doelpunten thuisspelende teams – doelpunten uitspelende team) van de betreffende wedstrijd na reguliere speeltijd. Eventuele verlengingen worden buiten beschouwing gelaten.

 

3.12          Deelnemers komen enkel in aanmerking voor een prijs en/of punten indien zij voor aanvang van de betreffende sportwedstrijd(en) alle zes (6) voorspellingen hebben ingediend via het spelbevestigingsscherm. Dit betekent dat als één van de betreffende sportwedstrijden is begonnen, de deelnemer niet meer kan deelnemen aan JACKS POT PICK 6 op die specifieke dag tijdens de Actie.

 

3.13          Bij deelname aan JACKS POT PICK 6 maakt de deelnemer kans op één van de volgende prijzen:

                6 van de 6 uitslagen op een dag juist: € 25.000,- (gedeelde prijs)

                5 van de 6 uitslagen op een dag juist: € 100,- free bet

                4 van de 6 uitslagen op een dag juist: € 50,- free bet

                3 van de 6 uitslagen op een dag juist: 10 free spins te gebruiken op Codex of Fortune, Crab Trap of Disco Danny.

 

3.14          Deelnemers ontvangen geen prijs als zij twee of minder vragen juist hebben beantwoord.

 

3.15          Gewonnen prijzen kunnen onderhevig zijn aan additionele voorwaarden die voor aanvaarding van de betreffende prijs aan de deelnemer op een begrijpelijke wijze kenbaar worden gemaakt.

 

3.16          Gewonnen prijzen worden toegevoegd aan de spelersaccount van de betreffende deelnemer en zijn niet overdraagbaar.

 

3.17          De geldprijs van €25.000 betreft een gedeelde prijs die wordt verdeeld onder alle deelnemers die alle 6 uitslagen correct hebben voorspeld. De deelnemer (of deelnemers) die recht heeft (hebben) op (een gedeelte van) de geldprijs worden per e-mail of per telefoon op de hoogte gebracht. Het is de verantwoordelijkheid van deelnemers om er voor te zorgen dat de contactgegevens zoals opgenomen in het spelersaccount up-to-date zijn. Overige prijzen die zijn gewonnen op maandag t/m donderdag worden de volgende dag toegekend en zijn 3 dagen lang te claimen in de bonussectie. Gewonnen prijzen in de JACKS POT PICK 6 van vrijdag, zaterdag & zondag worden op maandag toegekend en zijn ook 3 dagen lang te claimen in de bonussectie.

 

 

ROAD TO ZANDVOORT
 

3.18          Deelnemers dienen bij deelname aan het spel Road to Zandvoort (8) vragen te beantwoorden die betrekking hebben op sportweddenschap(pen) die op de Website worden aangeboden, meer specifiek aangeboden weddenschappen met betrekking tot de Formule 1 Grand Prix van dat betreffende raceweekend.

 

3.19          Deelnemers komen enkel in aanmerking voor een prijs en/of punten indien zij voor aanvang van de betreffende Formule 1 Grand Prix alle acht (8) vragen hebben ingediend via het spelbevestigingsscherm. Dit betekent dat als de betreffende race is begonnen, de deelnemer niet meer kan deelnemen aan ROAD TO ZANDVOORT voor de betreffende race.

 

3.20          Bij deelname aan ROAD TO ZANDVOORT maakt de deelnemer kans op één van de volgende prijzen:

                8 van de 8 vragen op een dag juist: 2 Toegangskaarten voor de Dutch Grand Prix 2024 OF (indien de tickets reeds zijn weggeven overeenkomstig de wijze beschreven in artikel 3.24) een € 100,- free bet..

                7 van de 8 vragen op een dag juist: € 10,- free bet

 

3.21          Deelnemers ontvangen geen prijs als zij zes of minder vragen juist hebben beantwoord.

 

3.22          Gewonnen prijzen kunnen onderhevig zijn aan additionele voorwaarden die voor aanvaarding van de betreffende prijs aan de deelnemer op een begrijpelijke wijze kenbaar worden gemaakt.

 

3.23          Gewonnen prijzen worden toegevoegd aan de spelersaccount van de betreffende deelnemer en zijn niet overdraagbaar. 

 

3.24          De toegangskaarten voor de Dutch Grand Prix worden uitgekeerd op basis van beschikbaarheid. Per speelronde is 1 hoofdprijs beschikbaar, mochten meerdere deelnemers in aanmerking komen voor de hoofdprijs dan is, tussen de betreffende deelnemers, het moment van indienen van de antwoorden leidend. Dit gaat als volgt:

                Op het moment dat je vragen worden ingediend wordt er een tijdstempel aan je antwoorden toegevoegd. De persoon die als eerste zijn 8 correcte antwoorden heeft ingediend, zal worden aangewezen als winnaar.

                Mocht je, na het indienen van je antwoorden, de antwoorden opnieuw indienen, wordt het tijdstempel ongeacht of er wijzigingen zijn gemaakt in je antwoorden, geupdate naar het laatste moment van indienen.

                Spelers die 8/8 vragen correct hebben, maar op basis van bovenstaande criteria niet als winnaar van de hoofdprijs van de twee Dutch Grand Prix tickets zijn aangemerkt, zullen een free bet van € 100,- ontvangen.

                Mocht geen enkele speler 8/8 vragen correct hebben, zullen de kaarten voor de Dutch Grand Prix aan de prijzenpot van de volgende “ROAD TO ZANDVOORT” quiz worden toegevoegd. In dat geval zullen er bij de volgende quiz dus twee winnaars worden aangewezen (en dus vier tickets worden weggegeven) op basis van bovenstaande criteria.Mocht er geen enkele speler zijn die 8/8 vragen correct heeft in de volgende quiz, zullen de beschikbare prijzen worden overgeheveld naar de daaropvolgende quiz, enzovoort.

 

3.25          Gewonnen tickets voor de Dutch Grand Prix zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden, met dien verstande dat een winnaar – als onderdeel van de hoofdprijs –  éénticket op naam van een andere persoon mag laten zetten. Deze persoon moet 24 jaar of ouder zijn en wij behouden ons het recht voor om geheel naar eigen inzicht te bepalen of de uitgekozen (derde) persoon geschikt is. Mocht dat niet het geval zijn, dan staat het de winnaar vrij om een andere persoon aan ons voor te leggen. 

 

3.26          Gewonnen  tickets voor de Dutch Grand Prix zijn niet inwisselbaar voor contanten, goederen en/of andere diensten.

 

3.27          De winnaar van de hoofdprijs van de twee Dutch Grand Prix tickets ontvangt binnen één weekna het einde van de betreffende race bericht per email over de wijze waarop de tickets zullen worden uitgekeerd. 

 

3.28          De winnaar van de hoofdprijs wint 2 x Tarzan In Grandstand Gold tickets. De gewonnen F1 tickets geven toegang tot de Formule 1 Dutch Grand Prix van vrijdag 23 augustus t/m zondag 25 augustus 2024. De winnaar ontvangt binnen 72 uur na het toernooi bericht per e-mail over de wijze waarop de tickets zullen worden uitgekeerd. Door deel te nemen aan dit toernooi geef je JACKS.NL toestemming om je per e-mail te contacteren over de uitreiking van jouw prijs.

 

3.29          Het is de verantwoordelijkheid van deelnemers om er voor te zorgen dat de contactgegevens zoals opgenomen in het spelersaccount up-to-date zijn. Overige prijzen die zijn gewonnen worden op maandag toegekend en zijn 3 dagen lang te claimen in de bonussectie. Let op: soms kan het verifiërenvan resultaten iets langer duren en worden gewonnen prijzen later toegekend.

 

 

4. Overige bepalingen van de Actie
 

4.1          Indien één of meerdere sportevenementen/wedstrijden die onderdeel uitmaken van het Spel wordt uitgesteld, gestaakt of geannuleerd om wat voor reden dan ook, dan zal het betreffende Spel op die dag komen te vervallen als dat evenement/wedstrijd niet binnen twee weken wordt uitgespeeld.

 

4.2          Via het spel, op de promotiepagina, zijn de uitkomsten te raadplegen van de Spellen waaraan is deelgenomen.

 

4.3          Over de juistheid van antwoorden op de vragen in JACKS POT CLASSIC of ROAD TO ZANDVOORT wordt niet gecorrespondeerd. Over de exacte eindstanden van sportwedstrijden in JACKS POT PICK 6 wordt evenmingecorrespondeerd.

 

4.4          Mocht om wat voor reden, waaronder begrepen een fout in het systeem, onterecht een antwoord dan wel voorspelling van de eindstand goed zijn gerekend terwijl dat feitelijk niet het geval is, dan behouden wij ons het recht voor om eventuele uitgekeerde (geld)prijzen terug te vorderen.

 

4.5          Deelnemers aan de Actie die in strijd handelen met de Spelvoorwaarden of enige andere voorwaarden die van toepassing zijn komen niet in aanmerking voor eventuele gewonnen (geld)prijzen.

 

4.6          Wij behouden het recht voor om de Spelvoorwaarden eenzijdig aan te passen, alsook om de Actie en/of bepaalde Spellen zonder opgaaf van reden aan te passen, op te schorten of te verwijderen.