Spelvoorwaarden


1. Algemeen

1.1          Het spel “Beantwoord 8 vragen en win” (hierna te noemen: het Spel) wordt georganiseerd door JOI Gaming Ltd. (Tower SIXTY3, level 8, Tower Road 63, Sliema, SLM1609 in Malta).

1.2          Op het Spel zijn deze spelvoorwaarden van toepassing.

 

2. Spelperiode

2.1          De spelperiode per speelronde is tot aan de aanvang van de eerste wedstrijd waarop de spelronde betrekking heeft. Deelname zal sluiten zodra de betreffende wedstrijd(-en) van start zijn gegaan. Hierna komt een nieuwe set vragen beschikbaar. Op de spelpagina zijn de uitkomsten te raadplegen van de spellen waaraan eerder is deelgenomen. 

 

3. Spel

3.1          Tijdens de spelperiode wordt voorafgaande aan een of meer sportevenementen, deelnemers de mogelijkheid geboden om een sport- of casino bonus te verdienen. De bonus kan worden verdiend door in de aanloop van de betreffende wedstrijd(-en) 8 vragen te beantwoorden. Zodra een van de betreffende wedstrijd(-en) van de dag start, kan er voor die betreffende speelronde niet meer worden deelgenomen aan het Spel. De antwoorden op de vragen dienen dus voorafgaand aan de wedstrijd(-en) te zijn ingediend. Op het moment dat een wedstrijd wordt uitgesteld, geannuleerd of niet wordt voltooid (minder dan 90 minuten gespeeld bij voetbal), zal het Spel van die dag worden gestaakt.

 

4. Prijzen

4.1          De prijzen zijn afhankelijk van het aantal juist beantwoorde vragen.

                8 van de 8 vragen op een dag juist: € 25.000,-

                7 van de 8 vragen op een dag juist: € 1.000,-

                6 van de 8 vragen op een dag juist: € 100,- free bet

                5 van de 8 vragen op een dag juist: € 50,- free bet

                4 van de 8 vragen op een dag juist: 50% profit boost; max inzet € 50,-; max extra winst € 50,-.

                3 van de 8 vragen op een dag juist: 10 free spins*

 

Als er minder dan 3 van de 8 vragen juist zijn: geen prijs. Gewonnen geldprijzen worden uitbetaald op de rekening of toegevoegd aan het spelersaccount van de deelnemer en hebben geen inzetvereisten. De prijzen zijn niet-overdraagbaar of aanpasbaar. Indien meerdere spelers in aanmerking komen voor een geldprijs, zal deze worden verdeeld onder de, voor de betreffende prijs, in aanmerking komende spelers. Standaard bonusvoorwaarden zijn van toepassing, mits anders vermeld op deze pagina.

 

*Gewonnen free spins t/m 26 juli 2023 zijn beschikbaar op 1 van de volgende slots: Book of Ra: Temple of Gold, Sizzling Hot Deluxe of Lord of the Ocean Magic; Gewonnen free spins vanaf 27 juli 2023 zijn beschikbaar op 1 van de volgende slots: 7s Deluxe Repeater, 6 in the Chamber of Bankin Bacon

 

5. Spelvoorwaarden

5.1          Deelname is mogelijk voor spelers met een actief spelersaccount bij JACKS.NL, die 24 jaar of ouder zijn en niet zijn uitgesloten van het Spel (door ingestelde limieten, zelfuitsluiting of een inschrijving in Cruks) of bonussen.

5.2          Deelname is gratis.

5.3          Per spelersaccount kan er éénmaal per dag worden deelgenomen aan het Spel. 

5.4          De vragen zijn gebaseerd op het actuele wed- aanbod.

5.5          Alle vragen moeten worden beantwoord en worden ingediend via het spelbevestigingsscherm.

5.6          Over de juistheid van de antwoorden op de vragen wordt niet gecorrespondeerd.

5.7          Winnaars van de eerste prijs en tweede prijs worden per e-mail of per telefoon op de hoogte gebracht. Het is de verantwoordelijkheid van deelnemers om er voor te zorgen dat de contactgegevens zoals opgenomen in het spelersaccount up-to-date zijn. Overige prijzen die zijn gewonnen op maandag t/m donderdag worden de volgende dag toegekend en zijn 3 dagen lang te claimen in de bonussectie. Gewonnen prijzen in de quiz van vrijdag, zaterdag & zondag worden op maandag toegekend en zijn ook 3 dagen lang te claimen in de bonussectie. Let op: soms kan het verifieren van resultaten iets langer duren en worden gewonnen prijzen later toegekend.

5.8          Indien een deelnemer om welke reden dan ook niet in staat is een prijs in ontvangst te nemen, zijn registratiegegevens te verifiëren en niet binnen vijf (5) werkdagen kan worden gecontacteerd of handelt in strijd met deze voorwaarden, komt de prijs te vervallen.  

5.9          JOI Gaming Ltd. is niet verantwoordelijk voor technische storingen of onbeschikbaarheid van het Spel.

 

6. Persoonsgegevens

6.1          De door de deelnemer verstrekte gegevens worden conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het privacy beleid verwerkt. Het actuele privacy beleid kan online worden geraadpleegd op https://jacks.nl/privacyverklaring.

 

7. Tot slot

7.1          JOI Gaming Ltd. is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen of voorafgaande kennisgeving de spelvoorwaarden te wijzigen, dan wel het Spel te staken.


Spelvoorwaarden JACKS POT


1. Algemene bepalingen van de Actie

1.1          JACKS POT is een actie dat bestaat uit twee verschillende speltypen, namelijk JACKS POT CLASSIC en JACKS POT PICK 6 met daarbij een overkoepelend JACKS POT LEADERBOARD (hierna gezamenlijk genoemd: de Actie).

1.2          De Actie wordt georganiseerd door JOI Gaming Ltd. (Tower SIXTY3, level 8, Tower Road 63, Sliema, SLM1609 in Malta) en loopt van 1 november 2023 tot en met 24 november 2023 (hierna te noemen: de Actieperiode).

1.3          Op de Actie zijn naast de Algemene voorwaarden ook onderstaande specifieke voorwaarden van toepassing (hierna te noemen: de Spelvoorwaarden). Ingeval van strijdigheid tussen de bepalingen in de Algemene voorwaarden en de bepalingen van de Spelvoorwaarden hebben de bepalingen van de Spelvoorwaarden voorrang.

 

2. Deelname aan de Actie

2.1          De spelperiode per speelronde is tot aan de aanvang van de eerste wedstrijd waarop de spelronde betrekking heeft. Deelname zal sluiten zodra de betreffende wedstrijd(-en) van start zijn gegaan. Hierna komt een nieuwe set vragen beschikbaar. Op de spelpagina zijn de uitkomsten te raadplegen van de spellen waaraan eerder is deelgenomen. 

2.2          Om in aanmerking te komen voor deelname aan de Actie moeten spelers: 

2.2.1          een geverifieerde en actieve spelersaccount hebben op https://www.jacks.nl (hierna te noemen: de Website);  

2.2.2          Woonachtig in Nederland zijn. 

2.2.3          24 jaar of ouder zijn;  

2.2.4          op moment van registratie aan de Actie of gedurende de Actieperiode niet zichzelf hebben uitgesloten van deelname aan kansspelen op de Website, hetzij via de door ons aangeboden ‘’Time Out’’ tool, hetzij via inschrijving in het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS);  

2.2.5          Gedurende de Actieperiode niet hun persoonlijk ingestelde limieten/grenzen overschrijden; en 

2.2.6          Gedurende de Actieperiode niet onderhevig zijn geweest aan een door ons opgelegde interventiemaatregel in het kader van het (vertoonde) speelgedrag. 

2.3          Deelname aan de Actie is gratis. 

2.4          Deelname aan de Actie is beperkt tot één persoon per huishouden/adres. 

2.5          Deelnemers die de Actie op de betreffende promotiepagina hebben geclaimd, kunnen te alle tijden hun deelname annuleren door contact op te nemen met onze klantenservice. Deelnemers die hun deelname aan de Actie annuleren, doen daarmee afstand van enige prijs en worden bij de prijsbepaling dan ook buiten beschouwing gelaten.  

 

3. Opzet van de Actie

3.1          De Actie heeft twee verschillende speltypen, namelijk JACKS POT CLASSIC en JACKS POT PICK 6 (hierna te noemen: de Spellen in meervoud of het Spel in enkelvoud). Wij behouden het recht voor om naar eigen inzicht te bepalen welk Spel op welke dag van de Actieperiode wordt aangeboden.

3.2          Deelnemers kunnen met de Spellen zowel dagelijkse prijzen winnen als punten verdienen die bijdragen aan de JACKS POT LEADERBOARD. Elk Spel heeft een eigen uitbetalingstabel en puntensysteem.

3.3          De JACKS POT LEADERBOARD is puntenklassement van alle deelnemers met een gegarandeerde prijzenpot van €25.000.

JACKS POT CLASSIC

3.4          Deelnemers dienen bij deelname aan het spel JACKS POT CLASSIC zes (6) vragen te beantwoorden die betrekking hebben op sportweddenschap(pen) die op de Website worden aangeboden (bijv.: hoeveel doelpunten worden er gemaakt tijdens de wedstrijd Ajax – Feyenoord).

3.5          Deelnemers komen enkel in aanmerking voor een prijs en/of punten indien zij voor aanvang van de betreffende sportwedstrijd(en) alle zes (6) vragen hebben ingediend via het spelbevestigingsscherm. Dit betekent dat als één van de betreffende sportwedstrijden is begonnen, de deelnemer niet meer kan deelnemen aan JACKS POT CLASSIC op die specifieke dag tijdens de Actieperiode.

3.6          Bij deelname aan JACKS POT CLASSIC maakt de deelnemer kans op één van de volgende prijzen:

                6 van de 6 vragen op een dag juist: € 100,- free bet

                5 van de 6 vragen op een dag juist: € 50,- free bet

                4 van de 6 vragen op een dag juist: 50% profit boost; max inzet € 50,-; max extra winst € 50,-.

                3 van de 6 vragen op een dag juist: 10 free spins te gebruiken op Retro Tapes, Wild Swarm of Mad Cars.

3.7          Deelnemers ontvangen geen prijs als zij twee of minder vragen juist hebben beantwoord.

3.8          Gewonnen prijzen kunnen onderhevig zijn aan additionele voorwaarden die voor aanvaarding van de betreffende prijs aan de deelnemer op een begrijpelijke wijze kenbaar worden gemaakt.

3.9          Gewonnen prijzen worden toegevoegd aan de spelersaccount van de betreffende deelnemer en zijn niet overdraagbaar.

3.10          Elke vraag die een deelnemer in het spel JACKS POT CLASSIC correct beantwoordt, levert punten op die bijdragen aan het klassement in de JACKS POT LEADERBOARD. Het volgende scoresysteem wordt gehanteerd: het aantal verdiende punten per correct antwoord = het aantal beschikbare keuzes (bijv.: als een deelnemer 4 doelpunten kiest als antwoord op de vraag “hoeveel doelpunten worden er gemaakt tijdens de wedstrijd Ajax – Feyenoord” en er zijn 8 beschikbare keuzes, dan verdient de deelnemer 8 punten).

JACKS POT CLASSIC

3.11          Deelnemers dienen bij deelname aan het spel JACKS POT PICK 6 hun voorspelling te geven op de correcte uitslag/uitkomst van zes (6) verschillende sportwedstrijden. Het gaat hier om het voorspellen van de exacte eindstand (doelpunten thuisspelende teams – doelpunten uitspelende team) van de betreffende wedstrijd na reguliere speeltijd. Eventuele verlengingen worden buiten beschouwing gelaten.

3.12          Deelnemers komen enkel in aanmerking voor een prijs en/of punten indien zij voor aanvang van de betreffende sportwedstrijd(en) alle zes (6) voorspellingen hebben ingediend via het spelbevestigingsscherm. Dit betekent dat als één van de betreffende sportwedstrijden is begonnen, de deelnemer niet meer kan deelnemen aan JACKS POT PICK 6 op die specifieke dag tijdens de Actieperiode.

3.13          Bij deelname aan JACKS POT PICK 6 maakt de deelnemer kans op één van de volgende prijzen:

                6 van de 6 uitslagen op een dag juist: € 25.000,- (gedeelde prijs)

                5 van de 6 uitslagen op een dag juist: € 100,- free bet

                4 van de 6 uitslagen op een dag juist: € 50,- free bet

                3 van de 6 uitslagen op een dag juist: 10 free spins te gebruiken op Retro Tapes, Wild Swarm of Mad Cars.

3.14          Deelnemers ontvangen geen prijs als zij twee of minder vragen juist hebben beantwoord.

3.15          De geldprijs van €25.000 betreft een gedeelde prijs die wordt verdeeld onder alle deelnemers die alle 6 uitslagen correct hebben voorspeld. De deelnemer (of deelnemers) die recht heeft (hebben) op (een gedeelte van) de prijs van €25.000 ontvangen binnen twee weken na de Actieperiode bericht per email over zijn/haar (hun) gewonnen geldprijs en de wijze waarop het bedrag zal worden uitgekeerd. De gewonnen geldprijs is niet overdraagbaar.

3.16          Gewonnen free bets en free spins kunnen onderhevig zijn aan additionele voorwaarden die voor aanvaarding van de betreffende prijs aan de deelnemer op een begrijpelijke wijze kenbaar worden gemaakt.

3.17          Gewonnen free bets en free spins worden toegevoegd aan de spelersaccount van de betreffende deelnemer en zijn niet overdraagbaar.

3.18          Elke uitslag die een deelnemer in het spel JACKS POT PICK 6 correct voorspelt, levert punten op die bijdragen aan het klassement in de JACKS POT LEADERBOARD. Het volgende scoresysteem wordt gehanteerd: 10 punten per correcte voorspelling (bijv.: als een deelnemer 3-1 als uitslag voorspelt op de wedstrijd Ajax – Feyenoord en dit blijkt de exacte eindstand na reguliere speeltijd te zijn, dan verdient de deelnemer 10 punten).

JACKS POT LEADERBOARD

3.19          Deelnemers kunnen door deelname aan de Spellen (bij JACKS POT CLASSIC door juiste antwoorden te geven en bij JACKS POT PICK 6 correcte voorspellingen te doen, zoals omschreven) punten verdienen die bijdragen aan de JACKS POT LEADERBOARDS klassement tussen deelnemers.

3.20          JACKS POT LEADERBOARDS heeft een gegarandeerde prijzenpot van €25.000 die als volgt tussen de deelnemers met de meest behaalde punten wordt verdeeld:

3.21          In het geval deelnemers evenveel punten hebben behaald en daarmee gelijk komen te staan op een plek op de JACKS POT LEADERBOARDS dan worden de geldprijzen die zij innemen op de leaderboard gecombineerd en vervolgens gelijkmatig verdeeld (bijv.: als er drie spelers op een gedeelde 2e plek komen, dan worden de geldprijzen van de 2e, 3e en 4de plek bij elkaar opgeteld en verdeeld over deze drie spelers, waarbij de volgende te winnen prijs verder gaat vanaf plek 5 enzovoorts).

3.22          Deelnemers vanaf plek 223 en lager op de JACKS POT LEADERBOARDS ontvangen geen geldprijs.

3.23          Deelnemers die in de top 222 van de JACKS POT LEADERBOARD staan en recht hebben op een geldprijs ontvangen binnen twee weken na de Actieperiode bericht per email over zijn/haar (hun) gewonnen geldprijs en de wijze waarop het bedrag zal worden uitgekeerd. De gewonnen geldprijs is niet overdraagbaar.

 

4. Overige bepalingen van de Actie

4.1          Indien één of meerdere sportevenementen/wedstrijden die onderdeel uitmaken van het Spel wordt uitgesteld, gestaakt of geannuleerd om wat voor reden dan ook, dan zal het betreffende Spel op die dag komen te vervallen als dat evenement/wedstrijd niet binnen twee weken wordt uitgespeeld.

4.2          Op de spelpagina zijn de uitkomsten te raadplegen van de Spellen waaraan is deelgenomen.

4.3          Over de juistheid van antwoorden op de vragen in JACKS POT CLASSIC, de exacte eindstanden van sportwedstrijden in JACKS POT PICK 6 dan wel de totstandkoming van de rangschikking op de JACKS POT LEADERBOARDS wordt niet gecorrespondeerd.

4.4          Het is de verantwoordelijkheid van deelnemers om ervoor te zorgen dat de contactgegevens zoals opgenomen in het spelersaccount up-to-date zijn. Enige (geld)prijzen komen te vervallen indien deelnemers niet binnen dertig dagen de betreffende prijs claimt of ingeval van een geldprijs, reageert op het bericht van ons over de wijze waarop het bedrag zal worden uitgekeerd.

4.5          Mocht om wat voor reden, waaronder begrepen een fout in het systeem, onterecht een antwoord dan wel voorspelling van de eindstand goed zijn gerekend terwijl dat feitelijk niet het geval is, dan behouden wij ons het recht voor om eventuele uitgekeerde (geld)prijzen terug te vorderen.

4.6          Wij behouden het recht voor om de Spelvoorwaarden eenzijdig aan te passen, alsook om de Actie en/of bepaalde Spellen zonder opgaaf van reden aan te passen, op te schorten of te verwijderen.